Identiteit van De Meerwaarde

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school. Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school resulteert erin dat leerlingen weten wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen. Aan de houding van directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is de christelijke levensovertuiging zichtbaar.

Onze naam: De Meerwaarde

Op De Meerwaarde halen leerlingen het beste uit zichzelf op een ontspannen, uitdagende en stimulerende manier. Eigen talenten worden naar boven gehaald en bewustgemaakt, waardoor de jongeren zich gemotiveerd voelen deze verder te ontwikkelen. Dit alles gebeurt in een kleinscholige omgeving, waardoor alle leerlingen de persoonlijke aandacht en christelijk onderwijs op maat krijgen die zij verdienen.
Wederzijds begrip en respect dragen wij hoog in het vaandel. Leerlingen krijgen onderwijs binnen de leerweg en sector die het beste bij ze past.
Dit alles samen is DE MEERWAARDE van ons onderwijs

Ons logo

Wanneer je het logo van onze school bekijkt, zie je dat deze bestaat uit 6 jonge mensen. Elke persoon staat voor een richting of een sector binnen De Meerwaarde. Misschien hoor jij daar straks ook wel bij.

  1. De oranje persoon staat voor de ONDERBOUW. De onderbouw is leerjaar 1 en 2. Halverwege leerjaar 2 ga je een sector kiezen. In leerjaar 3 en 4 ga je dan deze sector volgen.
  2. Je kunt kiezen voor de SECTOR ZORG EN WELZIJN. Dat is de lichtgroen gekleurde persoon in het groepje.
  3. Daarnaast staat een taupekleurig figuur. Hij staat voor de SECTOR TECHNIEK.
  4. De SECTOR ECONOMIE wordt uitgebeeld door de blauwe persoon.
  5. En het groene figuur aan de rechterkant staat voor - hoe kan het ook anders - de SECTOR GROEN.
  6. De rode persoon staat voor PRAKTIJKONDERWIJS. Dat is speciaal onderwijs op maat voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Download hier ons logo>

Geloof in elk Talent

Onder de naam staat nog een zinnetje: Geloof in elk Talent!
Dat is iets, waar wij ook ècht in geloven. Wij weten zeker dat elke leerling, dus jij ook, talenten heeft. Op De Meerwaarde krijg je in elk geval ruimte om je talenten te ontwikkelen.