Passend Onderwijs

De doelen van Passend Onderwijs zijn gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen vanuit een handelingsgericht perspectief. 

Hiervoor zijn er samenwerkingsverbanden opgericht. De Meerwaarde is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 25.11
Het Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplan opgesteld. Vanuit dit plan heeft elke school, dus ook De Meerwaarde, een SchoolOndersteuningsProfiel geschreven. Dit SOP geeft inzicht in de ondersteuning die er geboden kan worden aan de leerlingen uit onze regio. 
Op de laag van directie en zorgcoördinatoren wordt er beleid gemaakt en processen ingericht ten behoeve van een zo passend mogelijke plek voor leerlingen die onder dit samenwerkingsverband vallen.

Graag delen we ons ondersteuningsprofiel:

SOP De Meerwaarde 

Een verdere uitwerking van het SOP op De Meerwaarde is te vinden in de Schoolgids onder het kopje ‘Ondersteuning’.