Te laat komen

Een leerling is verplicht elke les op tijd aanwezig te zijn. Veelal zijn de leerlingen ook op tijd in het lokaal aanwezig, aangezien ze veelal binnen hun thuisbasis de lessen volgen. Mocht een leerling toch te laat komen in de les, treedt het protocol ‘Te Laat’ in werking. 

Het ‘Te Laat’-protocol in het kort:
  1. ’s Morgens gaat de eerste bel om 08.10 uur en zijn de leerlingen welkom in het schoolgebouw. De schooldeuren sluiten 10 minuten na de tweede bel van 08.20 uur. Leerlingen die dus later dan de tweede bel komen, moeten wachten tot 08.30 uur voordat zij naar hun thuisbasis kunnen gaan. 
  2. Na de pauzes en bij leswisseling wordt de leerling ook op tijd in de les verwacht. Als een leerling te laat komt, meldt de lesgever dit in ons leerling-administratiesysteem. 
  3. Bij 3x te laat: de leerling moet 1 blok terugkomen. Ouders/verzorgers ontvangen een email.
  4. Bij 5x te laat: de leerling moet 1 blok terugkomen. Mentor neemt contact op met de ouders over de reden van het te laat komen. Samen wordt er gekeken hoe verder te laat komen voorkomen kan worden.
  5. Bij 7x te laat: de leerling wordt aangemeld bij Leerplicht. Er komt een preventief gesprek op school. De melding richting LP wordt gedaan via DUO. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd.
  6. Bij 10x te laat: de leerling moet 1 blok terugkomen en er vindt een gesprek plaats met een laatste waarschuwing.
  7. Bij 12x te laat en meer: de leerling wordt via DUO gemeld bij Leerplicht. De leerling en ouders/verzorgers worden door middel van een brief van Leerplicht uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis.
Voor de uitgebreide versie, klik hier . 
 
Graag blijven we met de leerling en ouders/verzorgers in gesprek over de reden van het te laat komen. We willen nadenken en uitzoeken welke ondersteuning er nodig is om verder te laat komen te voorkomen. Ouders/verzorgers kunnen hierover ook een gesprek aanvragen bij de mentor en/of teamleider.