Missie, visie en filosoVISIE

Onze missie:
Geloof in elk talent!

 

Onze visie:
Samen talent ontwikkelen: verbindend, levensecht en toekomstgericht!

We hanteren drie strategische doelen:

  • Leerlingen ontdekken hun talenten, ontwikkelen hun talenten en zetten deze optimaal in;
  • Leerlingen groeien uit tot gewilde vakmensen;
  • Leerlingen ontwikkelen zich tot evenwichtige mensen en actieve burgers.

 

Onze filosoVISIE

Onze filosoVISIE is in concept als volgt geformuleerd:

Christelijk

Wij geloven dat jonge mensen tot hun recht komen vanuit verbinding met God, de mensen om hen heen en de schepping. Belangrijke richtinggevende waarden zijn voor ons geloof, hoop en liefde. Door liefde worden we bewogen ons volop in te zetten voor de toekomstgerichte ontwikkeling van jongeren. Hierbij hebben we oog voor wie ze werkelijk zijn en creëren we actief mogelijkheden en een leeromgeving om te groeien.

Verbindend

Wij willen dat in die leeromgeving elke leerling tot zijn recht komt met zijn unieke talenten en context. We willen daarom de leerlingen en elkaar stimuleren talenten te ontdekken en te ontplooien. We willen samen ook onze omgeving ontdekken, onze leeromgeving verruimen en daarbij op een respectvolle manier in verbinding komen met de mensen en de wereld om ons heen.

Levensecht

Wij geloven dat onze impact op het leren van leerlingen het grootst is wanneer hun leeromgeving zo ‘echt’ mogelijk is. Daarom willen we, naast de ‘werelden’ van henzelf en elkaar, ook de werelden van bedrijven en instellingen gaandeweg steeds meer ontsluiten. Dat doen we door actieve samenwerking met bedrijven en instellingen. Verder willen we ook een oefenplaats en een leergemeenschap zijn voor en met de samenleving. Dat doen we door contact te onderhouden met de buurt en samenlevingsgericht te zijn.

Leerlingen kunnen op deze manier gaandeweg steeds meer van de werkelijkheid ontdekken en verschillen die er zijn leren waarderen. Zo ontdekken ze gaandeweg in een steeds bredere leeromgeving wie ze zelf zijn en kunnen worden. Ze ontdekken dat fouten maken mag en wat veerkracht en samenwerken betekent. Zo kunnen ze bouwen aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.

Toekomstgericht

In een tijd vol veranderingen in beroep en samenleving spelen we in op toekomstige ontwikkelingen en bieden ook zelf ruimte voor experimenten. Dat doen we samen met bedrijven en instellingen. Duurzaam, creatief en ondernemend. Gericht om van en met elkaar te leren.
Deze concept-filosofie zoals hier beschreven is in vijf perspectieven uitgewerkt. Het perspectief van de leerling, van ouders/verzorgers, van bedrijven/instellingen, van de buurt/de samenleving en vanuit het perspectief van medewerkers/collega’s. Elk perspectief geeft een eigen weergave van hoe de filosofie van De Meerwaarde in de praktijk herkenbaar is.