Leerlingenraad De Meerwaarde


De leerlingenraad van De Meerwaarde komt op voor de belangen van alle leerlingen. Zij praten mee in de medezeggenschapsraad en zij overleggen met de directie.