Kleine school  Mentor  Start  Meten is weten  Loopbaan  Meer nodig?

Meten is weten

Graag willen we weten hoe jij groeit, leert en ontwikkelt bij ons op school. Dat komen we te weten door te meten. Regelmatig maak je bij een vakdocent toetsen.

Veel toetsen zijn vooral om te kijken wat je geleerd hebt en wat je nog te leren hebt. Ook zijn er toetsen voor een cijfer. Daarnaast meten we elk jaar hoe het gaat met je algemene ontwikkeling van taal, rekenen en Engels. Wij gebruiken geen CITO-toetsen, maar wij gebruiken JIJ! Toetsing. Deze informatie helpt om jou te begeleiden naar jouw diploma.