Kleine school  Mentor  Start  Meten is weten  Loopbaan  Meer nodig?

Meer nodig?

Wanneer het leren even niet meer zo goed lukt, bespreek je dit met je mentor. Samen met je mentor en je ouders bespreek je wat je nodig hebt. De mentor kan dan binnen de school advies vragen en hulp zoeken om jou te ondersteunen.

De Meerwaarde biedt veel hulp binnen de schoolmuren. Je kunt denken aan hulp bij dyslexie of andere leerproblemen. Ook kun je gesprekken hebben als je niet lekker in je vel zit. En we helpen je bij het aanleren van schoolse vaardigheden, zoals plannen en organiseren, hoe zit ik goed in de klas en hoe leer ik mijn huiswerk.