Gedragscode

WE GAAN RESPECTVOL MET ELKAAR EN ELKAARS EIGENDOMMEN OM.

 • Geen enkele vorm van geweld is toegestaan.
 • Wij discrimineren en intimideren een ander niet.
 • We geven geen seksueel getinte aandacht aan de ander.
 • We spreken elkaar op een respectvolle manier aan.
 • We gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander.
 • Tijdens de schooldag laat je je werkkleding (o.a. klompen en werkschoenen) thuis.
 • Vernieling van materialen en/of diefstal is verboden.
 • De lokalen houden we netjes.
 • Er worden geen filmpjes of foto’s van anderen in de school of op het schoolterrein gemaakt, tenzij er duidelijk toestemming is gegeven door de betreffende persoon.
 • Wij verwachten dat studenten elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Heeft aanspreken niet het gewenste resultaat, dan kan de student een medewerker van het MBO benaderen. Medewerkers zullen je aanspreken op de gedragscode.

GEBRUIK EN BEZIT VAN EN HANDEL IN ALCOHOL, DRUGS, WAPENS EN VUURWERK OP SCHOOL IS NIET TOEGESTAAN.

 • Het MBO behoudt zich het recht voor om de kluisjes te laten controleren door de conciërge of teamleider. De kluiscontrole kan plaatsvinden in het bijzijn van de politie.
 • Bij strafbaar handelen wordt altijd de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

ETEN EN DRINKEN MAG IN DE KANTINE OF OP HET PLEIN.

ROKEN VOOR STUDENTEN IS TOEGESTAAN OP DE VASTGESTELDE ROOKPLEK.

WE ZIJN OP TIJD IN DE LESSEN AANWEZIG EN KOMEN GEMAAKTE AFSPRAKEN NA. TIJDENS DE LESSEN GEBRUIKEN WIJ DE TELEFOON NIET, TENZIJ DEZE NODIG IS VOOR ONDERWIJSDOELEINDEN.

GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN VAN STUDENTEN MOGEN ALLEEN IN DE GROTE PAUZE EN AAN HET EINDE VAN HET DE LESDAG HET SCHOOLTERREIN VERLATEN.

 • Als je door de wijk rijdt, houd je je aan de geldende verkeersregels, ben je vriendelijk tegen buurtbewoners en ruim je je eigen afval in de wijk op.
 • Landbouwvoertuigen en unimogs zijn niet toegestaan op het schoolterrein.