Gebruikt uw kind medicatie?

Op een grote school als De Meerwaarde is het vanzelfsprekend dat er leerlingen zijn die te maken hebben met medicatie.
Normaal gesproken gaan we ervan uit, dat deze leerlingen zelf zorg dragen voor het bewaren en toedienen van de medicatie. Een school voor Speciaal Onderwijs is vaak ingericht op het toedienen van medicatie en het verrichten van medische handelingen: een reguliere school als De Meerwaarde is dat niet.

Een enkele keer kan medicatie op school bewaard worden en incidenteel kan personeel een rol spelen bij het toedienen van medicatie. Dit betreft altijd uitzonderingssituaties.

Omdat we graag duidelijk willen zijn ten aanzien van wat we als school wel en wat we niet doen rondom medicatie bij leerlingen, is er een protocol opgesteld: ‘Medicatie op De Meerwaarde’. In dit protocol wordt beschreven wat u van ons kunt verwachten als uw kind medicatie gebruikt, wat we van u en uw kind verwachten en hoe we daar afspraken over maken.

Gebruikt uw kind medicatie? Dan adviseren we u om het protocol goed door te lezen en indien nodig met de teamleider van uw kind contact op te nemen.

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK