Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Onderwijs in de BBL

De basisberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn. Leerlingen krijgen in kleinere klassen (rond de 16 leerlingen) de leerstof eenvoudig aangeboden. Afwisseling, kleinere stapjes en veel herhaling zijn belangrijk. Er is aandacht voor begeleiding bij plannen en organiseren.

Hoe ziet een BBL-dag eruit?

In leerjaar 1 volg je als Basis-leerling per week 27 lessen van een uur. In leerjaar 2 volg je 26 lessen van een uur. Het aantal uren dat per week wordt aangeboden, verschilt per vak. Die verdeling ziet er alsvolgt uit:

VakUren per week in leerjaar 1Uren per week in leerjaar 2
Nederlands33
Engels32
wiskunde (incl. rekenen)33
godsdienst11
beeldende vorming33
techniek11
lichamelijke opvoeding (gym)33
economie10
aardrijkskunde / geschiedenis22
biologie / verzorging22
natuur- en scheikunde11
PPO (praktische profiel oriëntatie)23
begeleidingsuur (met de mentor)22

 

 

 

 

 

 

 

 

Profielen

Op De Meerwaarde kun je kiezen uit wel zes verschillende beroepsgerichte profielen. Je kunt dus zes verschillende routes doorlopen.

In de eerste klas ga je ontdekken welk profiel het best bij jou past. Je gaat dan een paar lessen per week kennismaken met de verschillende profielen. In de praktische lessen daar ga je ontdekken welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor dat profiel. Dat noemen we Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Samen met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor ga je dan een eerste keuze maken.

In de tweede klas krijg je al een paar uur per week praktische lessen in het gekozen profiel. Je gaat dus dan al starten in het profiel waar je examen in gaat doen. Eventueel kan je in klas 2 je keuze nog wijzigen.

In principe zit je in de eerste twee jaren op De Meerwaarde in dezelfde klas met dezelfde leerlingen. In klas 3 en 4 ga je in een nieuwe klas binnen je profiel aan de slag richting je examen. 

Dit zijn de zes routes op De Meerwaarde;

Vervolgopleidingen

Met een diploma Basisberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar mbo-opleiding op niveau 2.