Examen

Bekijk hier de examenplannen van het MBO

Onderwijs

Opleidingsgids Bouwtechniek 2021 - 2022 In dit document kun je algemene informatie vinden wat betreft het onderwijs, de beroepspraktijkvorming en de examinering