Onze Kwaliteit

Van Dale beschrijft het begrip ‘kwaliteit’ als ‘de mate waarin iets goed is’. Dat maakt het begrip ‘kwaliteit’ relatief: wat de één als kwaliteit ziet, wordt door een ander mogelijk helemaal niet zo ervaren.. Daarom draait op De Meerwaarde kwaliteit om op de goede plek het goede gesprek te voeren over wat goed onderwijs is, zodat we de ontwikkeling van leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen. We doen dit moor middel van een (formatieve) dialogische aanpak. De dialoog over wat ‘goed onderwijs’ is, wordt vanuit een formatieve blik breed in de organisatie op een cyclische wijze gevoerd. Omdat we geloof hebben in elk talent!