Wanneer je iets leest wat je niet herkent, begrijp je niet wat je leest. Dat maakt dat het kunnen lezen en begrijpen van de Nederlandse taal aandacht krijgt op school. Tijdens de lessen is er aandacht om de taalontwikkeling te stimuleren bij leerlingen en heeft elk team een taalcoach.
 Ook heeft De Meerwaarde een eigen Leesplein. Lezen vergroot de woordenschat. En wie meer leest, wordt beter in spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Lezen is dus belangrijk voor het beter begrijpen van de taal.

 Voor leerlingen die anderstalig zijn of een achterstand hebben in hun taalontwikkeling, is er een extra begeleiding mogelijk.
 En, imparare a leggere betekent in het Italiaans: leren lezen. Weer wat geleerd 😊

Voor meer informatie, stuur een mail naar leren@demeerwaarde.nl of naar leesplein@demeerwaarde.nl 

TERUG NAAR OVERZICHT