Om te kunnen leren is het van belang dat een leerling lekker in zijn vel zit. Er is dan een balans in het leven. In de puberteit kan deze balans onder druk staan en dit beïnvloedt het leren. Samen met de leerling en de ouders kijkt de mentor wat er nodig is om hier te begeleiden. Binnen de schoolmuren zijn er diverse professionals die handvatten kunnen aanreiken door o.a. trainingen aan de leerling in deze soms turbulente levensfase.

 Een leerling heeft ook een veilige omgeving nodig om te kunnen leren. Binnen de school worden er lessen gegeven ter preventie, zijn er trainingen voor leerlingen wat betreft weerbaarheid en is er vanuit de mentor veel aandacht voor een positieve groepsvorming.
 Voor meer informatie, stuur een mail naar ebc@demeerwaarde.nl 

TERUG NAAR OVERZICHT