Flexpool

Flexpool

De flexpool is een pool van flexibele collega’s die een oproepcontract ontvangen voor de duur van 25 weken. 

Voor wie is de flexpool?

Voor werkzoekenden, deeltijdstudenten, leerkrachten uit het Bao, pabostudenten, LIO-ers, zij-instromers en in bijzondere situaties ook voor gepensioneerde docenten.
 

Wat is de route wanneer je hiervoor belangstelling hebt?

  • Je vult het online sollicitatieformulier in. 
  • In je motivatiebrief geef je aan voor welke vakken je belangstelling hebt.
  • Vermeld ook voor hoeveel dagen je beschikbaar bent.

Sollicitatieprocedure

Wanneer we je brief en cv ontvangen beoordeelt de directie of je in aanmerking komt voor de Flexpool op basis van opleiding, ervaring en beschikbaarheid en volgt er:
  • Een sollicitatiegesprek met de onderwijsdirectie;
  • Een arbeidsvoorwaardengesprek bij benoeming.

Identiteit

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school en vraagt van haar medewerkers dat zij meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk, geloofsgemeenschap of gemeente. De Meerwaarde benoemt medewerkers die passen bij de identiteit van de school.

Contract

Bij gebleken geschiktheid ontvang je een oproepcontract voor de duur van 25 weken. Wanneer de vervangingsvraag nog voortduurt, kan het contract worden verlengd. 

Tenslotte

In de flexpool worden collega’s benoemd die ingezet worden bij vervangingsvragen in het VMBO, PrO of het MBO. De inzet is tijdelijk, variërend van een paar weken tot een paar maanden en gebeurt altijd in overleg.  Je bepaalt zelf voor welke vakken je belangstelling hebt en voor hoeveel dagen je beschikbaar bent. Van te voren is er contact met de teamleider van de afdeling en zo mogelijk ook met de docent die je gaat vervangen om goed voorbereid te kunnen starten.