Overstappen naar het onderwijs

Het kan zijn dat je nu in het bedrijfsleven werkt en overweegt een overstap te maken naar het onderwijs. Je gaat dan als zij-instromer aan het werk. Werken in het onderwijs is betekenisvol werk. Je kunt het verschil maken voor jonge mensen. Als docent draag je verantwoordelijkheid om jonge mensen in hun gang naar volwassenheid uit te dagen en te ondersteunen. Op De Meerwaarde willen wij ons met leerlingen verbinden, ons door hen laten aanspreken en richting en inhoud geven aan het proces van volwassen worden. Een prachtig beroep wat veel voldoening kan geven. Als je vanuit het bedrijfsleven in het onderwijs gaat werken breng je een stuk vakinhoudelijke en maatschappelijke ervaring mee die van meerwaarde is voor de leerlingen.

Wat vraagt overstappen naar het onderwijs?

Om in het onderwijs te kunnen werken is een officiële bevoegdheid nodig. Alle informatie over de mogelijkheden voor  zij-instromers in het Voortgezet onderwijs vind je op:
 
Ook op de sites van de lerarenopleidingen vindt je meer informatie.

Zin in lesgeven

Voordat je besluit om een onderwijsbevoegdheid te gaan halen is het belangrijk dat je antwoordt hebt op de vraag of  ‘je het moet doen’: de overstap naar onderwijs. Of je er gelukkig van wordt. Of je het in je hebt. Of er een ‘fit’ is met het docentschap. Windesheim biedt hiervoor de driedaagse cursus “zin in lesgeven” aan. Zin in Lesgeven gaat over het belangrijkste in het onderwijs, het primaire proces: de les geven, de les voorbereiden, de docent, de (lastige) klas, de leerling aan het werk, met leerlingen omgaan, enz. Net als het onderwijs zelf is het is een combinatie van theorie en praktijk.
 

Student -> docent?

Het is onder voorwaarden mogelijk om te solliciteren op een docentvacature zonder bevoegdheid. De bevoegdheid moet dan worden gehaald binnen een afgesproken tijd. Neem gerust contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Professionele ondersteuning

We vinden het belangrijk dat je goed begeleid wordt als startend docent. Zo krijg je een professionele coach toegewezen die je begeleidt zolang het nodig is. Ook video interactie begeleiding en intervisie maken onderdeel uit van het begeleidingstraject. Op deze wijze helpen we je om een goede start te maken als docent.

Nog vragen?

Als je meer informatie wilt over de mogelijkheden om als zij-instromer of hybride docent bij De Meerwaarde aan de slag te gaan, neem contact op met Jenny Jansma, afdeling P&O, via telefoon 0342 404777 of personeelszaken@demeerwaarde.nl